Huvudmeny

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Inom VHäL bedrivs forskning inom områdena vårdande, hälsa och lärande. Fokus riktas mot forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, frågor om människors hälsa och ohälsa liksom lärande i förhållande till vårdande, vård eller hälsa. 

Exempel på forskningsområden för forskargruppen är:

  • Vårdande samtal, kommunikation och bemötande
  • Patient/personcentrerad vård
  • Patientsäkerhet och god vård
  • Barn och ungdomars hälsa
  • Lärande och reflektion
  • Simulering och lärandemiljöer

VHäL forskar i samverkan med det omgivande samhället, samt ägnar sig åt forskning som efterfrågas inom hälso- och sjukvården. Inom forskargruppen finns en kreativ och konstruktivt kritisk miljö där pågående forskning, forskningsfrågor och projektidéer diskuteras. I olika forskningsprojekt involveras också studenter vid olika utbildningar.

Får du inte forskargruppens mailutskick? Hör av dig till Annelie Sundler.

Kontaktperson: Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap