Huvudmeny

Vårdande i högteknologiska miljöer

Vi följer, diskuterar och delar kunskap om aktuell publicering inom högteknologiskt vårdande och intresserar oss för hur forskningen kan användas i projekt eller integreras i utbildningsprogram. Våra fokusområden innefattar bland annat vårdmiljö, patientöverföringar mellan sjukhus och vård i livets slut.

Om forskargruppen

Gruppen är etablerad och träffas regelbundet sedan några år tillbaka. Basen har utgjorts av lärarlagen inom An-IVA-programmen men vi har också kontakter och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt. Ett av våra mål är nu att söka externa medel i samarbete med övriga forskargrupper.

Det finns ett starkt intresse för olika forskningsmetodologier inom gruppen och vi ser gärna att detta förstärks ytterligare, speciellt inom kvantitativ metodologi. Inom gruppen finns ett post doc- och fyra doktorandprojekt och samtliga seniora forskare arbetar aktivt med egna projekt. Vi strävar efter att inrätta nya doktorandprojekt som främst rör anestesiologisk vård och vård i livets slut från ett transkulturellt perspektiv.

Kontaktperson: Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap

Här kan du läsa mer om vår forskning inom högteknologiska vårdmiljöer