Huvudmeny

Ledningsråd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärds ledningsråd består av följande funktioner och personer.

Akademichef och ordförande Lotta Englund
Akademicontroller, akademisamordnare för lika villkor Ann-Sofie Rihs

Sektionschefer Gunilla Carlsson, Päivi Riestola
Verksamhetschef FoU Sjuhärad välfärd Ylva Mühlenbock

Humanitas (studentrepresentanter) Ludvig Ahl och Evelina Edvinsson
Internationell koordinator och professor Berit Lindahl
Professor Maria Nyström
Kommunikatör Henrik Grönberg

Akademins samordnare:
Agneta Kullén Engström (kvalitet)
Monica Lindblad (hållbar utveckling)
Ingela Rydström (utbildning)
Leif Sandsjö (samverkan, innovation och nyttiggörande)
Annelie Sundler (forskning)

Sekreterare  Ann Löthman