Huvudmeny

Organisation

Här presenteras hur vi är organiserade vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Akademichef: Lotta Dalheim Englund
Biträdande akademichef/Akademicontroller: Ann-Sofie Rihs
Ställföreträdande akademichef: Päivi Riestola

Sektionen för vårdvetenskap

Sektionschef: Gunilla Carlsson
Studierektor: Lena Hedén
Studierektor: Katarina Karlsson
Studierektor: Kristina Nässén
Studierektor: Isabell Fridh

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Sektionschef: Päivi Riestola
Biträdande sektionschef: Eva-Lotta Andersson Lidén