Huvudmeny

Lika villkor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Här är den lokala handlingsplanen för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Högskolans övergripande handlingsplan för lika villkor tar sin utgångspunkt i de övergripande mål som finns angivna i Policy för lika villkor (dnr 847-12). Handlingsplanen fungerar både som plan för jämställdhet och som likabehandlingsplan enligt de krav som ställs i Diskrimineringslagen (2008:567).

Övergripande mål för Högskolan i Borås


Lika villkor innefattar att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid Högskolan i Borås.

Detaljerade mål 2014-2016: 

  • Medvetandegöra all personal om alla aspekter av lika villkor
  • Personal och studenter ska kontinuerligt hållas informerade om lika villkorsarbetet
  • Medvetenheten bland högskolans personal och studenter om innebörden av socialt ansvarstagande ska öka.

Lokal handlingsplan för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd innehåller de aktiviteter som akademin planerar att genomföra under 2015 för att nå högskolans övergripande mål.

Läs hela handlingsplanen för lika villkor här