Huvudmeny

Verksamhetsplan och handlingsplaner

Varje år upprättas en verksamhetsplan för akademin utifrån högskolans vision och fokusområden. Verksamhetsplanen anger akademins prioriteringar (VAD som ska prioriteras) för de kommande åren. Verksamhetsplanen är därefter utgångspunkt för framtagande av handlingsplaner som visar HUR prioriteringarna ska genomföras genom aktiviteter.

2018

2017

2016