Huvudmeny

Utbildningsrelaterat

Examinatorslistor

Kurs- och utbildningsplaner 

Kursutlägg

Höstterminen 2018

Vårterminen 2019

Riktlinjer, rutiner & mallar

Riktlinjer för rättssäker examination

se  Tentamen för vårdutbildningarna under Akademins studentsidor

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

se  Riktlinjer och mallar för vårdutbildningarna och 
se Riktlinjer och mallar för utbildningar inom arbetsliv och välfärd under Akademins studentsidor

Kursplanearbete

Studiehandledning

VFU: Handläggning vid problem

Handläggning – enligt gällande regelverk – av problem i samband med verksamhetsförlagd utbildning

Kursrapport & kursutvärdering

Programutvärdering

Inköp av böcker

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i ssk-utbildningen

Lärandestrategi

Lärandet i utbildningarna inom sektionen vårdvetenskap kännetecknas av att kunskaper av olika slag, såväl teoretiska som praxiskunskaper, ska sammanvävas med studenters levda erfarenheter, för att de ska kunna utveckla en djupare förståelse för hälsa, vårdande och patientens värld.

Avtal

Tjänsteplanering

Akademibiblioteket

Terminstider

Vt 2018 2018-01-15 -- 2018-06-03
Ht 2018 2018-09-03 -- 2019-01-20
Vt 2019 2019-01-21 -- 2019-06-09
Ht 2019 2019-09-02 -- 2020-01-19
Vt 2020 2020-01-20 -- 2020-06-07
Ht 2020 2020-08-31 -- 2021-01-17
Vt 2021 2021-01-18 -- 2021-06-06
Ht 2021 2021-08-30 -- 2022-01-16
Vt 2022
2022-01-17 -- 2022-06-05