Huvudmeny
Campus

2019-03-21

Stort engagemang kring budgetfrågan

Här följer en uppdatering kring högskolans budget: Sedan februari är alla på högskolan engagerade i att se över utgifter och inkomster för att klara det ekonomiska läget för 2019. Flera förslag på lösningar diskuteras just nu på ledningsnivå.

– Det är fantastiskt hur organisationen har gått ihop för att hitta lösningar och jag känner mig inte orolig, säger Mats Tinnsten, rektor.

Under 2018 gick Högskolan i Borås back på grund av att vi inte nådde takbeloppet. Sedan årsredovisningen fastställdes i februari har alla enheter på högskolan fått i uppgift att hitta lösningar.