Huvudmeny
Christer Axelsson

2018-09-26

Utbyte ger nya idéer och influenser

Genom utbytesprogrammet Erasmus+ kan lärare från Högskolan i Borås prova sina vingar ute i Europa. För Christer Axelsson, biträdande professor i prehospital akutsjukvård, har det blivit en nödvändig del av livet. – Jag tycker alldeles för få tar chansen att åka, säger han.

När Christer Axelsson 2011, efter 30 år som brandman och ambulanssjuksköterska, tog klivet in i akademin och började undervisa på Högskolan i Borås hade han vissa svårigheter med att anpassa sig till den nya miljön.

– Jag var van vid att jobba på gatan, det var svårt att komma in i en värld jag inte förstod, säger han. Resorna utomlands har gjort det hela så mycket roligare för mig – utan dem hade jag nog inte varit kvar här i dag.