Huvudmeny
Muralmålningen sedd genom House of Knowledge

2019-05-15

Årets medarbetarenkät presenteras

Under april månad fick högskolans chefer ta del av resultatet av årets medarbetarenkät. Innan sommaren ska cheferna i sin tur ha presenterat svaren för sina medarbetare och i slutet av september ska respektive enhets handlingsplan vara klar.

Medarbetarenkäten syftar dels till att följa upp arbetsmiljön, som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och dels till att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation. Årets svarsfrekvens landade på 82 procent, vilket är högre än föregående enkät som gjordes 2017.

– Enkäten skickades ut i början av mars och medarbetarna hade två veckor på sig att svara. Vårt mål var att få 80 procent...