Huvudmeny

Aktiviteter och projekt för nyanlända

Högskolan har flera pågående aktiviteter och projekt som syftar till att hjälpa människor som är nyanlända till Sverige. Här får du en kort information om de olika insatserna. Om du vill veta mer kontakta respektive ansvarig.

Vill du informera om andra aktiviteter eller ge tips och idéer om nya projekt så är du välkommen att höra av dig, kontakta oss via anmälningsformuläret.

Akademikerspåret

Akademikerspåret är en arbetsgrupp i ledning av rektor. Syftet är att se vilka insatser högskolan kan göra för att aktivt bidra till att hjälpa människor på flykt samt att samordna det arbete som görs. Övriga medlemmar i gruppen är Birgitta Alfraeus, HR-chef, Eva-Lotta Andersson, utvecklingsledare på sektionen för arbetsliv och välfärd, Kim Bolton, samordnare för internationalisering, Linda Borglund, samordnare för lika villkor,  Majid Jaffari, samordnare för invandrarakademin, Annika Malm, strateg för breddad rekrytering och Veronica Trepagny, samordnare för internationalisering på A3.

Ansvarig: Björn Brorström

Praktikplatser för nyanlända

Enligt regeringsbeslut (se dnr. 104-16) ska statliga myndigheter tillhandahålla praktikplatser för nyanlända inskrivna vid arbetsförmedlingen. Projektet ska pågå under tre år och redovisas till Statskontoret. HR har en förteckning över tänkbara praktikplatser på högskolan och Arbetsförmedlingen arbetar med att matcha lämpliga arbetssökande. De första platserna tillsattes under hösten 2016. En grupp arbetar särskilt med denna insats och i den ingår Birgitta Alfraeus, HR-chef, Carina Theen, huvudskyddsombud, Linda Borglund och Katrin Axelsson.

Ansvarig:  Birgitta Alfraeus

Invandrarakademin

Invandrarakademin är en pågående verksamhet på högskolan där utländska akademiker får förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Högskolan har beslutat att ha intag både under våren och under hösten vilket medför att ytterligare cirka 25 studenter kan beredas plats.

Se en film om Invandrarakademin (länk till Youtube)

Läs mer om Invandrarakademin

Ansvarig: Majid Jaffari (tjänstledig)

Scholars at risk

Scholars at risk, SAR, är ett internationellt nätverk som syftar till att hjälpa forskare och akademiker som lever och verkar i länder där krig, terror och/eller hot mot demokratin är överhängande. Högskolan är medlem i nätverket och har ett pågående samarbete med en syrisk forskare.

Läs mer på SARs webbplats (extern länk)

SAR-Sverige medverkade på Bokmässan. Läs mer.  

Ansvarig: Kim Bolton 

Nyanlända sjuksköterskor

Inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd pågår ett aktivt arbete med insatser för nyanlända sedan 2015. En arbetsgrupp har i samråd med vårdverksamheter i närregionen skapat en tänkbar modell för kunskaps- och lämplighetsprov för nyanlända sjuksköterskor utanför EU/ESS. Det pågår även diskussioner om insatser för förberedande validerings- och utbildningssatsningar för sjuksköterskor med utländsk examen. Ett annat område som gruppen utreder är att kunna erbjuda olika typer av kompetenshöjande utbildningar.

Ansvariga: Kristina Nässén.

Besök på mötesplatser

Högskolan besöker olika frivilligorganisationer som har mötesplatser för nyanlända, till exempel Hässleholmens kyrka och Korskyrkan. Besöken har som syfte att informera allmänt om högskolan och högre studier, samt mer specifikt om validering och invandrarakademin.

Läs mer i nyheten "Högskolan besökte språkcafé för nyanlända flyktingar"

Ansvarig: Majid Jaffari (tjänstledig)

Integration Tranemo

Tranemo kommun har startat ett projekt om integrering av nyanlända. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för enskilda individer att bo och verka i kommunen och en viktig faktor för detta är att kunna ha sysselsättning från första dagen. Högskolans rektor, Björn Brorström, ingår i projektets Advisory board, och har bloggat om projektet. Läs bloggen här.   

Läs mer om Integration Tranemo (extern länk)

Ansvarig: Tranemo Kommun. Kontakt på högskolan: Björn Brorström, rektor.

Konfektion 4.0

Science Park Borås har fått projektmedel från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden till initiativet ”Konfektion 4.0”. Genom att skapa en ny konfektionsfabrik i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Läs mer om Konfektion 4.0.

Kontakt: Science Park

Online Linguistic Support (OLS) for Refugees

Nyanlända kan lära sig svenska genom The Erasmus+ Online Linguistic Support. Det är ett online-system för att lära sig språk vilket finns tillgängligt utan kostnad för runt 100 000 flyktingar under de tre närmsta åren. Mer än 50 000 OLS licenser för flyktingar har fördelats och de första är redan aktiva användare. Högskolan i Borås har 100 licenser att fördela under tre års tid. Deltagare/nyanlända lämnar intresseanmälan via e-post. De gör därefter ett språktest för att se vilken nivå de ligger på och sedan kan de följa språkkursen som avslutas med ett deltagarbevis samt ett frivilligt slutligt språktest. Högskolan har i dagsläget 15-20 aktiva användare
Läs mer:
The OLS for Refugees webpage:
http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

Kontaktperson: Majid Jaffari (tjänstledig)

 

Tidigare insatser

 

Studentpraktik för nyanlända

Högskolan öppnade  upp några kurser för nyanlända som ville pröva på/återanknyta till akademin. Deltagarna räknades inte som studenter utan som långtidsbesökande och fick således inga formella kurspoäng.

Ansvarig: Veronica Trépagny

Social Impact Lab

Drivhuset och Högskolan i Borås arbetade fram en modell för att arbeta med konkreta projekt från lokala organisationer kopplat till nyanlända och tillsammans med Studentkåren och Borås stad vill man tillvarata studenters kompetens och engagemang i frågorna. En aktivitet kring detta genomfördes under våren 2016. Läs mer.

Kontakt Drivhuset: Sofia Lidenhed, tf Verksamhetschef  0767-742203
Nicklas Hagström, affärsutvecklare 0739-096672