Huvudmeny
Högskolan i Borås

Välkommen till Gränsöverskridande eftermiddagsmöte (GEM)

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle där det bjuds in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.

Höstens GEM kommer att fokusera på det arbete som pågår inom högskolan kopplat till UKÄ:s pilotgranskning av högskolans kvalitetssäkringssystem avseende forskning.

Boka redan nu in följande datum så kommer mer information framöver:

  • 24 september kl. 13:00–15:00
  • 26 november kl. 14:00–16:00