Huvudmeny
Detalj av House of Knowledge

21 mars: Högskolan i Borås och vår omvärld

Vid detta GEM ges tolkningar och analyser av förutsättningar för utbildning och forskning samt Högskolan i Borås position.

Med utgångspunkt i tillgänglig nationell statistik tecknas en bild av Högskolan i Borås position i högskolelandskapet. Eftermiddagen ger också en bild av hur hela sektorn, och mer specifikt Högskolan i Borås, utvecklats över tid. Vidare presenteras också vilka trender och tendenser som är tydliga i den närmaste framtiden.

Tid: 13:00-16:00
Plats: M404
Anmäl dig senast 19 mars.

Anmälan

Behandling av uppgifter *

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).