Huvudmeny

Informationstillfällen om lönesättande samtal

I år införs lönesättande samtal på högskolan för alla medarbetare som är medlemmar i Saco-S eller är oorganiserade.

Lönesättande samtal har genom centralt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S införts som modell i staten. På Högskolan i Borås tillämpas lönesättande samtal sedan 2016 då det infördes på enheten Verksamhetsstöd. Förra året tillämpades lönesättande samtal även för delar av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2) samt Rektors stab och Forskning och Innovation. Från och med i år kommer samtliga medarbetare vid högskolan, som är medlemmar i Saco-S alternativt är oorganiserade, att ha lönesättande samtal.

Ett lönesättande samtal innebär en dialog mellan chef och medarbetare om medarbetarens arbetsprestation och resultat i förhållande till arbetsuppgifter och de i utvecklingssamtalet uppsatta målen för medarbetaren. Tanken bakom lönesättande samtal är att diskussion om medarbetarens prestation och lön sker mellan chef och medarbetare, utan en traditionell facklig förhandling, innan chef fastställer den nya lönen. En tydlig dialog mellan chef och medarbetare ger bättre förutsättningar för att sambandet mellan medarbetarens prestation och lön säkerställs och blir tydligt för medarbetaren.

Informationstillfällen om lönesättande samtal

Vi kommer att anordna partsgemensamma (dvs både representant från arbetsgivaren/HR och Saco kommer att medverka) informationstillfällen om lönesättande samtal, se information om datum och tider nedan. Vi kommer då att informera om bakgrund till lönesättande samtal, vad det är och hur du kan förbereda dig inför ditt samtal. Du kommer givetvis också att ha möjlighet att ställa frågor.

Du är välkommen till informationstillfällena oavsett facklig tillhörighet eller om du är oorganiserad. För medlemmar i OFR kommer än så länge lönesamtal och lönerevisionsförhandlingar med fackliga parter enligt den förhandlingsmodell som använts hittills  att tillämpas. Liknande informationstillfällen har genomförts för medarbetare inom de verksamheter som redan tillämpar lönesättande samtal.

Först till kvarn gäller, max 25 deltagare per tillfälle.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till din fackliga representant eller HR.

Informationstillfällen och anmälan:

Behandling av data*

Informationen i anmälningsformuläret kommer att samlas i en databas som avdelningen HR vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta hur många som kommer på informationstillfället för att inte överskrida antal deltagare per tillfälle och för att kunna kontakta anmälda personer ifall det förekommer ändringar av datum/tid. Datan i databasen flyttas till Excel där den blir sökbar. Informationen kommer att raderas efter sista informationstillfället.