Huvudmeny

Pedagogisk Utvecklingskonferens vid Högskolan i Borås (PUHB)

Liggande logotype PUHB

Intern högskolepedagogisk utvecklingskonferens - ett årligt evenemang där högskolans lärare presenterar hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling. 

Vid konferensen presenteras intressanta projekt och skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter. Konferensen är ett led i att skapa mötesplatser för samverkan kring högskolepedagogisk utveckling. 

PUHB-konferensen 2019

Nästa högskolepedagogiska konferens äger rum torsdagen den 25 april 2019. 

Läs mer och anmäl dig till konferensen.