Huvudmeny

Liggande logotype PUHB

Pedagogisk Utvecklingskonferens vid Högskolan i Borås (PUHB)

Intern högskolepedagogisk utvecklingskonferens - ett årligt evenemang

Varje år arrangeras en konferens där högskolans lärare presenterar hur de arbetar med högskolepedagogisk utveckling.

Vid konferensen presenteras intressanta projekt och skapar möjligheter till utbyte av erfarenheter. Konferensen är ett led i att skapa mötesplatser för samverkan kring högskolepedagogisk utveckling. 

PUHB-konferensen 2019

Nästa högskolepedagogiska konferens äger rum torsdagen den 25 april 2019. Anmälan öppnas i början av 2019.

Under konferensen kommer deltagare från den högskolepedagogiska grundutbildningen att presentera sina utvecklingsarbeten.  Dessutom kommer de som fått pedagogiska utvecklingsmedel att presentera sina projekt.

 

PUHB-konferensen 2017

Se filmen från PUHB-konferensen 2017.