Huvudmeny

GEM


Tid: 2019-09-24, 13:00 — 15:00
Plats: M401 Parlamentet

"Vägen till kvalitetssystem för forskning"

GEM under hösten fokuseras på det arbete som pågår inom högskolan kopplat till UKÄs pilotgranskning av högskolans kvalitetssäkringssystem avseende forskning.

GEM står för Gränsöverskridande eftermiddagsmöte och är ett tillfälle där det bjuds in till en högskolegemensam eftermiddag med information, föreläsning och fika.