Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Högskolan i Borås
2019
Välj

Bild på tre valknappar: glad, neutral, ledsen

Dags för medarbetarundersökning – därför ska du svara på...

4 mars får alla medarbetare ett mejl om medarbetarundersökningen. Undersökningen utgör ett viktigt underlag för högskolans arbete med arbetsmiljön.

Studenter på campus.

Forskningen ökar men utbildningsvolymen minskar

Högskolan i Borås ökar såväl sin utbildning som forskning, men når inte upp till den förväntade utbildningsvolymen för 2018.


Föräldraguiden – en ingång för breddad rekrytering

På hb.se finns numera en guide om högskolestudier som vänder sig till föräldrar. Tanken är att guiden ska vara ett stöd för föräldrar.


Nya salar för digital salstentamen under projektering

Just nu pågår projektering för att bygga två salar anpassade för digital salstentamen. Om beslut för ombyggnation tas inleds arbetet redan 1 april.


Inblicksfrågan: Om digitalisering av blanketter

Inblicksfrågan denna gång handlar om digitalisering av blanketter kopplat till hållbar utveckling.


Avdelningen Campus och hållbarhet tar form

Efter höstens uppstart för den nya avdelningen Campus och hållbarhet har medarbetarnas roller och avdelningens tjänster börjat sätta sig.


Klart med chef för polisutbildningen

Lotta Dalheim Englund, akademichef vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, är ny chef för Enheten för polisutbildning vid Högskolan i Borås.


PAUS på bibliotek för ökad förståelse för digitala tjänster

För doktorand Birgitta Wallin har PAUS-vistelsen inneburit större förståelse och erfarenhet av den praktiska aspekten i de ämnen hon undervisar i.


Till minne av Christina Rinaldo

Christina Rinaldo, en av landets främsta experter inom handvävning och föreståndare för handvävningsutbildningen under 32 år, har avlidit.


Inblicksfrågan: Rektorsinstallation

Mats Tinnsten är nu på plats som ny rektor vid högskolan och frågan om när han formellt ska installeras som rektor har därmed väckts.