Huvudmeny
Poliskvinna

2017-10-23 13:04

Intensivt arbete med polisutbildning


En polisutbildning är ett naturligt steg i Högskolan i Borås utveckling, och något som stämmer väl in i högskolans ambition att bedriva och utveckla professionsutbildningar. Men vad händer i arbetet just nu och hur påverkar det mig som medarbetare? Jörgen Tholin, prorektor och projektledare för högskolans arbete med polisutbildningen, svarar på våra frågor.

Vad är senaste nytt i arbetet?

Jörgen Tholin– I förra veckan aviserade vi, tillsammans med Borås Stad, till regeringen att vi är intresserade och redo att starta en polisutbildning i Borås. Vi har kommit långt i förberedelsearbetet och kan starta redan hösten 2018 om det krävs.

– Vi arbetar intensivt internt och förbereder nu för att lämna in en intresseanmälan till regeringen senast den 14 november. Datumet är satt som deadline för lärosäten i södra Sverige att ansöka om polisutbildning, men vi anser att det är lika angeläget att få starta en polisutbildning i västra Sverige och arbetar för att lämna in vår intresseanmälan samtidigt. Bakgrunden är att det är sagt att det ska starta två utbildningar, en i södra och en i västra Sverige. Nu har lärosätena i södra Sverige fått en uppmaning att lämna in en intresseanmälan, medan det avvaktas med processen för västra Sverige. Vi vill med vår intresseanmälan markera att vi vill ha samma villkor.

När får vi besked om vi får polisutbildning?

– Vi vet inte exakt när vi får besked. Det som är sagt sedan tidigare är att Polismyndigheten ska rapportera till regeringen den 23 maj kring förutsättningarna att etablera utbildning vid ytterligare två lärosäten i Sverige.

– Om vi ska kunna starta utbildningen redan hösten 2018 krävs det dock att vi får besked direkt efter årsskiftet.

Men kommer vi verkligen att kunna starta utbildningen redan hösten 2018?

– Ja, förutsatt att vi får besked direkt efter årsskiftet så kan vi det. Vi har gjort ett gott förarbete och är väl förberedda. Vi vet att lokaler finns, vi är inom kort klara med kursplanerna för första året, och vi tittar på lärarkompetensen tillsammans med till exempel Göteborgs universitet inom de områden där vi inte har egen kompetens.

– Det kommer självfallet att innebära ansträngningar men vi som lärosäte har ett samhällsansvar att ta. Polisen är en samhällskritisk funktion och vi måste alla bidra till att stötta denna funktion. Vi har erfarenhet som lärosäte att med kort varsel ta vårt ansvar och utbilda för yrken där det behövs ytterligare kompetens.

I morgon tisdag intervjuas Jörgen Tholin av Borås Tidning med anledning av den artikel som var i Borås Tidning lördagen den 22 oktober.

Borås Tidning skrev i lördags att representanter för Linnéuniversitetet tycker att det är orealistiskt att starta hösten 2018 – vad säger du om det?

– När man läser artikeln verkar det som att de tror att vi inte gjort ett grundligt förarbete, men våra förberedelser har pågått i flera månader. Dessutom har Linnéuniversitetet redan aviserat att de inte tycker det är lämpligt med fler utbildningsorter.

Hur påverkar det mig som medarbetare om vi får polisutbildning?

– Alla kommer att märka av polisutbildningen då studenterna ska integreras på vårt befintliga campus. Om en medarbetare påverkas av polisutbildningen beror sedan på arbetsuppgifterna. Vissa lärare kommer till exempel att arbeta inom utbildningen och viss administration måste finnas, men där kommer samordning att göras med Polismyndigheten. När utbildningen är igång och studentantalet utökas kommer vi att behöva anställa fler lärare och administratörer samt bygga ut lokalerna.

– Det är i sammanhanget också viktigt att poängtera att om vi får en polisutbildning påverkar det inte högskolans budget. Polisutbildningen är en uppdragsutbildning som högskolan ger på uppdrag av Polismyndigheten.

Finns det redan nu lokaler för polisutbildningen?

– Vi har tagit del av lokalbehovet för utbildningen och sett över de möjligheter som finns i Borås. Det finns lokaler som passar ändamålet och vi har varit i kontakt med fastighetsägare som kommer att se till att det finns lokaler tillgängliga.

Det skrivs i media att platserna inte fylls på de polisutbildningar som redan finns, varför ska vi då starta en utbildning i Borås?

– Vi tror att det finns helt nya grupper i regionen som är intresserade av att läsa polisutbildningen men som inte har möjlighet att flytta och för dessa är Borås ett attraktivt alternativ. I Västra Götaland bor det 1,7 miljoner invånare vilket gör att vi har en stor rekryteringsbas.

Läs mer

Läs mer om arbetet med polisutbildningen. 

Läs mer i rektor Björn Brorströms blogg (extern länk). 

Följ arbetet i sociala medier, främst på Twitter under #polistillborås (extern länk).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén