Huvudmeny
Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

2017-11-06 08:00

Förberedelser för lärarutbildningar i Skövde i full gång


I januari drar Högskolan i Borås igång förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 i Skövde. Förberedelserna för utbildningarna på den nya studieorten är i full gång, men mycket är redan på plats efter en förstudie som gjordes i våras. Huvudprojektledare Annika Malm berättar mer.

Hej Annika, vad är bakgrunden till att Högskolan i Borås erbjuder utbildning i Skövde?

– Lärarbristen är stor i hela Sverige, och vi vet sedan länge att Annika Malmmånga av de som vill läsa till lärare inte är beredda att flytta från sina hemorter för att studera. Skaraborg är sedan en tid tillbaka den enda delregion i Västra Götaland som inte har en egen lärarutbildning, och det märks av i kommunerna när nya lärare ska rekryteras.

– Kommunernas engagemang har därför varit stort i den här frågan, och från början är det de som drivit på och kommit med önskemål om att vi ska gå in och hjälpa till. Att det funnits ett uppdämt behov märks också på att vi hade ett bra söktryck till utbildningarna.

Finns det några fördelar för oss som lärosäte att erbjuda de här utbildningarna?

– Söktrycket till lärarutbildningarna, tillsammans med många andra professionsutbildningar, är förhållandevis lågt i hela landet – det gör att vi har svårt att fylla det uppdrag vi har fått från departementet. Genom att ta en del av våra utbildningsplatser och förlägga till annan ort ökar vi chanserna att fylla vårt uppdrag.

– Det ger oss också ett större geografiskt område där vi kan knyta till oss nya, kvalificerade medarbetare inom pedagogiskt arbete. Genom samverkan med ett annat lärosäte kan vi också få nya ögon på våra utbildningar och därigenom utveckla dem så att de blir ännu bättre än vad de är idag. Det gagnar vår utbildnings- och forskningsmiljö här i Borås också.

Det är ju en bit att pendla mellan Skövde och Borås. Hur kommer ni att ordna det med lärare som ska undervisa på de nya utbildningarna?

– En majoritet av de som är inplanerade för undervisning under första terminen i utbildningen har idag en anställning vid Högskolan i Skövde, som tidigare haft tillstånd att bedriva lärarutbildningar. Men förutom det har medarbetarna vid de pedagogiska sektionerna här i Borås sedan tidigare vana att bedriva undervisning vid flera campus, då vi redan erbjuder lärarutbildningar i Varberg och Värnamo.

– Dessutom har några av våra medarbetare själva flaggat tidigt i processen om att de vill vara delaktiga i Skövdeundervisningen.

Kommer det att vara någon skillnad mellan de lärarutbildningar som ges i Skövde och de som ges i Borås?

– På det stora hela kommer vi att använda samma utbildningskoncept för utbildningarna på båda orter. I Borås har vi sedan länge arbetat mycket med estetiska lärprocesser, och vi är väldigt duktiga på att arbeta med teori och praktik parallellt med varandra i undervisningen. Det är någonting vi kommer att ha med oss i Skövde.

– Samtidigt har Högskolan i Skövde styrkeområden som är speciella för den miljön, som till exempel IT och dataspelsutveckling. Och precis som vi utnyttjar vårt styrkeområde kring informationskompetens och läsfrämjande här i Borås, ska vi se till att de styrkor som finns i Skövde utnyttjas på samma sätt för att se till utbildningarna blir så bra som möjligt. Här ser vi en enorm fördel med att de nya utbildningarna faktiskt är förlagda till en akademisk miljö, även om det är på annan ort än Borås.

Vad händer i projektet just nu?

– I grova drag har vi det mesta på plats. men nu håller vi på att Tillsammans med kollegor från Högskolan i Skövde håller vi på att se över vem som ska göra vad och se till att allt som behöver finnas på plats gör det när utbildningen startar i januari. Till exempel kommer studenterna att få vara en del av den introduktion som Högskolan i Skövde anordnar, då studiemiljön och de sociala bitarna runtutbildningen kan vara lika viktiga för att se till att studenterna trivs på sina utbildningsprogram och väljer att fullfölja utbildningen.

Text: Helen Rosenberg