Huvudmeny
Foto från seminarietillfälle

2017-12-06 09:42

Lyckad seminarieserie får en fortsättning


Höstens andra seminarium med temat digitalisering, tjänster och innovation gick av stapeln den 22 november. Professor Stefan Cronholm är den som står bakom seminarieserien som syftar till att låta forskare med gemensamma forskningsintressen mötas.

– Digitalisering, tjänster och innovation är breda begrepp som lockar forskare från olika ämnen. Syftet med seminarierna är att att samla forskare från olika forskargrupper med liknande forskningsintressen samt att erbjuda en möjlighet att träffas över traditionella ämnesgränser, berättar Stefan Cronholm och fortsätter:
– Tanken är att några personer under seminariet presenterar aktuell forskning. Det kan till exempel vara ett pågående paper eller en ansökan. Därefter ger övriga på seminariet feedback i form av frågor, kommentarer, och synpunkter. Seminariet bör därför ses som en möjlighet att exponera sin forskning, att göra sig kritiserbar samt att få idéer till förbättringar av den egna forskningen.

Denna gång avhandlades tre ämnen. ”En digital spaning” med Carina Hallqvist, universitetslektor på Sektionen för informationsteknologi, ”Digital advertising campaigns and the branded economy” med Ann-Sofie Axelsson, biträdande professor på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap samt Daniel Yar, universitetslektor på Sektionen för företagsekonomi och textilt management, som talade på temat ”Hur definieras värdeskapande i en kontext med digitalisering och tjänstefiering som drivkrafter för utveckling?”

För att visa på spännvidd har modellen för seminarierna så här långt varit att ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, företagsekonomi och informatik representeras av varsin forskare som gör en presentation.

– Genom att erbjuda en mötesplats för forskare från olika ämnestraditioner kommer den egna forskningen att kommenteras och granskas utifrån ett bredare perspektiv än det man normalt möter i den egna forskningsgruppen.

Kommer det att bli fler seminarier framöver?
– Hittills har jag enbart fått positiva reaktioner varför jag planerar en uppföljning nästa år.

Text och bild: Erika Danielsson