Huvudmeny

2017-12-07 16:00

Nu startar rekryteringsprocessen för ny rektor till högskolan


Högskolans styrelse har vid mötet den 7 december beslutat att inleda processen för att rekrytera ny rektor till högskolan.

Styrelsens ordförande, Gunilla Herdenberg, har fått i uppdrag att leda arbetet. Inom sig har styrelsen utsett en mindre rekryteringsgrupp med en rådgivande roll i förhållande till styrelsens ordförande. 

Avsikten är att styrelsen senast i oktober 2018 ska besluta vem man avser att föreslå regeringen att anställa som ny rektor från den 1/1 2019. Björn Brorströms anställning som rektor sträcker sig fram till den 31 december 2018.

Rekryteringsgruppen består, förutom styrelsens ordförande, av:

  • Roger Säljö, extern ledamot
  • Berit Lindahl, lärarrepresentant
  • Elena Petersson, studentrepresentant
  • Gunnar Wramsby, facklig representant

Preliminär tidsplan för rekryteringsprocessen:

26-27 april, 2018: Styrelsen fastställer kravprofil och utformning av hörandeprocess

Vecka 18-22, 2018: Annonsering och aktivt sökarbete

Vecka 25-, 2018: Intervjuer

Vecka 35, 2018: Hörande

4 oktober, 2018: Styrelsen beslutar vem som ska förslås som rektor

Förvaltningschefen Karin Cardell ansvarar för handläggningen med stöd av HR-chef Birgitta Alfraeus.

Foto: Ulf Nilsson