Huvudmeny
Högskolans campus

2017-12-18 09:46

Nya löner klara för Saco och oorganiserade samt doktorander


2017 års löneöversyn för medarbetare med lön i 2016 års nivå är klar för Saco. Protokoll är undertecknat mellan arbetsgivaren och Saco-S vid Högskolan i Borås. Detta innebär att de nya lönerna för medlemmar i Saco och för oorganiserade kommer att betalas ut i december, med retroaktivitet från den 1 oktober 2017.

Löneförhandlingarna för högskolans akademier har precis avslutats, vilket gör att lönerna hinner med lönekörningen för december. Det innebär dock att cheferna inte kommer att hinna genomföra samtal med medarbetarna om ny lön innan lönerna är synliga i Primula.

Fakta: Protokollen för SACO och oorganiserade gäller från 171215

– Det är olyckligt att medarbetarna inte kommer att få en motivering i samband med att de får den nya lönen, menar Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Vi har dock diskuterat detta med Sacos förhandlare och är överens om att vi vill att medarbetare vars löner är förhandlade och klara ska få sina nya löner i december. 

Alla medarbetare som är medlemmar i Saco eller är oorganiserade kommer att ges möjlighet till samtal om ny lön, vilket ska ske skyndsamt även om samtalet eventuellt inte kan genomföras förrän senare i januari. Samtalen ska vara genomförda senast vecka 4. Du som medarbetare kan givetvis själv också kontakta din chef och initiera ett sådant samtal. Efter genomförda samtal kommer påskrivna protokoll att lämnas till diariet. 

För dig som haft lönesättande samtal

Inom Verksamhetsstöd, Rektors stab, Forskning och Innovation samt delar av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare under hösten haft lönesättande samtal. Det innebär att dessa löner redan är överenskomna genom samtal mellan chef och medarbetare. Löner kommer att betalas ut med decemberlönen och retroaktivt från 1 oktober. 

För dig som är doktorand

Nya löner för doktorander, som har lön enligt doktorandtrappan, betalas ut i december, även dessa retroaktivt från 1 oktober. 

För dig som är medlem i OFR

Förhandling gällande nya löner för OFRs (LF och ST) medlemmar sker i januari och tidsplan är att ny lön ska betalas ut med februarilönen retroaktivt från 1 oktober.

Text: HR
Foto: Anna Sigge