Huvudmeny
Grafisk bild

2017-12-19 19:57

Inblicksfrågan special


Det har skickats in ett stort antal Inblicksfrågor under året och alla har inte hunnit besvaras. Därför gör vi i samband med årets sista Inblick en uppsamling och svarar på en mängd frågor samtidigt.

Vissa frågor har vi ännu inte få svar på, men dessa kommer vi att gå vidare med under 2018.

I högskolans grafiska manual finns angivet att typsnitten Trade Gothic och Adobe Garamond ska användas för rubriker respektive brödtext i texter där högskolan är avsändare. Varför är då inte typsnitten installerade som standard på alla datorer? Det borde väl vara möjligt?

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef, svarar:
– Anledningen till att inte Trade Gothic och Adobe Garamond finns installerade på alla högskolans datorer är en kostnadsfråga. Om man inte ska göra trycksaker så finns det ingen anledning att ha just dessa typsnitt, Arial fungerar exempelvis bra i powerpoint-presentationer som ersättning för Trade Gothic. Har man behov av en enklare affisch så kan man använda högskolans produktionsverktyg, då kan man själv skapa affischer som följer vår grafiska profil.

Högskolan i Borås produktionsverktyg 


Vi är några på högskolan som undrar över hur vi ska sköta om våra lektions- och föreläsningssalar. Tendensen verkar vara att salen lämnas efter avslutad lektion och att den då kan vara ganska rörig. Vem ansvarar för att en sal återställs, vad gäller möblering och vem ska se till att skräp som kaffemuggar och liknande försvinner till rätt sopsorteringsstation?


Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör, svarar:
Det borde vara en självklarhet att den som möblerar om i salen ser till att den blir iordningställd när man lämnar den. Där det inte finns papperskorg i salen tar man med sitt eget skräp och sopsorterar i våra papperskorgar/källsorteringar. Där papperskorg finns i salen hamnar skräpet i brännbart då vi inte har sopsortering där.


Vad är statusen kring upphandlingen av lokalvård? Vi är många anställda som är missnöjda med hur det sköts och har rapporterat detta. Hur tas dessa åsikter hand om? Ansvarar även städ för att tvätta och fylla på rena kökshanddukar, disktrasor med mera vid pentrystäd?


Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör, svarar:
– Avtalet gäller i två år med option på två års förlängning till och med 1 april 2021.Under hösten har vi haft regelbundna möten med Samhall där vi tagit upp alla avvikelser som skett under tiden och dessa möten kommer vi att fortsätta med. Det har varit en lång, och i många fall besvärlig, inkörning av det nya städbolaget, men vi ser att det börjar bli en förbättring och hoppas på att det ska förbli så. 

– När det gäller kökshanddukar kan man få dessa tvättade samt få disktrasor, diskborstar eller diskmedel genom att skicka ett mejl till lokalforsorjning@hb.se. Samma mejladress används även när man vill meddela avvikelser från lokalvårdsprogrammet. Under lokalvård på högskolans webbplats finner du lokalvårdsprogrammet där du ser vad som ingår i det.

Läs mer om lokalvård 


Jag såg en bild från Högskolan Kristianstads campus där de har foodtrucks. Hur kommer det sig att inte vi har det på Akademiplatsen? Det känns som om vi har kundunderlag nog.

Patrik Andersson, fastighetsutvecklare, svarar:
– Vi har för avsikt att ta upp detta när vi har möte med Akademiska hus i januari, men så länge kan jag svara lite kring hur vi tänkt i nuläget. Vi kan inte från högskolans sida tillhandahålla el eftersom en sådan anslutning ska vara godkänd och då blir det fastighetsägarens ansvar. Och utöver det finns det massor av andra frågor som måste besvaras inför en sådan installation. Vem ska hålla i det och ansvara för schema? Vem håller rent från nedskräpning? Vad ska det kosta? 


Jag har hört att man måste kolla sin mejl även när man är på semester och även om jag har ett autosvar. När jag har semester vill jag vara ledig. Kan det verkligen stämma?

Åsa Dryselius, jurist, svarar:
– Ja, det stämmer att e-post som kommer från annan än annan anställd vid högskolan, till exempel studenter, ska läsas dagligen. Högskolan har som myndighet att säkerställa att sådana meddelanden hanteras på ett korrekt sätt även under ledigheter. 

– Som anställd ska man vara ledig när man har semester, men innan man går på semester ska man ha vidtagit åtgärder för att se till att bland annat e-posten tas om hand av någon som är i tjänst. Man kan lämna en eller flera kollegor tillgång till sin e-postlåda genom delegering. Delegeringen handhas av den anställde själv. Man kan också tekniskt dirigera om e-posten till en funktionsbrevlåda. Det behöver då dock säkerställas att denna funktionsbrevlåda läses dagligen.

Instruktioner om hur e-postdelegering går till


Varför flaggar inte högskolan den 6 december med Finlands flagga, då det är Finlands självständighets- och hundraårsdag? Detta borde ju även uppmärksammas av högskolan, med beaktande av de starka kopplingar som finns till Finland i Borås, samt inom högskolans verksamhetsområde?

Jane Edström, biträdande IT-chef, svarar:
– Högskolan flaggar på allmänna flaggdagar. Utöver dessa så flaggar vi även vid högskolans högtidsdagar om så önskas, till exempel vid akademisk högtid, disputation och examination. Högskolan har också möjlighet att, vid internationella besök, flagga med det besökande landets landsflagga. 

– Vad gäller flaggning i samband med Finlands 100-års dag den 6 december så har vi inte fått in något önskemål om flaggning.

Formulär för beställning av flaggning


Vad gör jag om det är för kallt på mitt rum?

Christina Lindqvist, fastighetssamordnare,svarar:
– Om du upplever att det är för kallt på ditt rum så ska du anmäla detta. Tänk dock på att det kan ta upp till en dag för uppvärmningen att hänga med om det blir snabba omslag i vädret, särskilt när det är fuktigt och blåsigt ute. Du kan också försöka att själv justera radiatorerna på kontoret.

– Vid felanmälningar som gäller värme och ventilation i Balder och Sandgärdet kan du själv anmäla detta på Akademiska Hus webbplats. När det gäller lokaler i Textile Fashion Center så kan du skicka ett mejl till Kanico.

Anmäl till Akademiska Hus (extern länk)
Anmäl till Kanico på info@kanico.se


Med tanke på att vi satsar så mycket på friskvård och hälsa så undrar jag om vi inte kan få en hälsoundersökning? Så att man vet hur man ligger till...

Birgitta Alfraeus, HR-chef, svarar:
– HR håller på med ett övergripade arbete gällande friskvårdsfrågor och vi har uppe frågorna i rektors ledningsråd om vad som ska erbjudas på högskolan.

Mer information om friskvård


Jag har på flera håll hört ryktas om att gymmet för högskolans medarbetare ska läggas ner. Stämmer det?

Birgitta Alfraeus, HR-chef, svarar:
– Det finns inga beslut om att högskolans gym ska läggas ner.

Information om högskolans träningslokal


Hur säkerställer högskolan en säker arbetsmiljö för medarbetare och studenter gällande Akademiplatsen, och vägen ner till Textile Fashion Center från Balder?

Den 5 december var vägen oerhört hal, och man kunde knappt gå. Det måste vara möjligt att sanda och salta tidigt på morgonen, så att man kan ta sig utan bekymmer till sin arbetsplats, samt i campus. Att det finns flera olika som är ansvariga, Akademiska Hus, Kanico, Borås stad, med flera, ska inte hindra att detta hanteras!

Christina Lindqvist, fastighetssamordnare, svarar:
– Kanico och Akademiska Hus hade under morgonen saltat/sandat på sin mark och även utanför de entréer där kommunen äger marken. Vägen mellan Balder och TFC råder inte vi eller våra fastighetsägare över, det är Borås Stads ansvar.

Nyligen tog Borås Tidning upp dåligt skottade gångbanor som ett problem. Förklaringen till varför snöröjning och halkbekämpning ser olika ut på olika sträckor för gång- och cykeltrafikanter var att vid delad cykel- och gångbana ansvarar Tekniska förvaltningen vid Borås Stad för att skotta och sanda cykelbana, medan fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor som vetter mot dessa fastigheter. Därtill erfar vi via Borås Tidning att Borås Stad nyligen har sagt upp ett avtal om att sköta snöröjningen vid privata fastigheter och att ägarna till dessa numera själva ansvarar för snöröjningen. (Red. anm.)

Mer om snöröjning i Borås på Borås Stads webbsida (extern länk)


När är det dags för en klassisk personalfest? De vi hade "förr i tiden" var ett fantastiskt sätt att träffas över gränserna. Nu känns det som om vi aldrig får chansen och jag tycker att det är svårt att lära känna nya människor. Det finns säkert flera personer på HB som kan tänka sig att fixa något om det finns möjlighet i budgeten.

Birgitta Alfraeus, HR-chef, svarar:
– Vi har precis avslutat ett år med 40-årsfirande där det funnits många tillfällen att träffas över gränserna till exempel konserten vid Textile Fashion Center, tårtkalas med mera. Men jag kommer att ta med mig frågan till rektors ledningsråd.


Hur är det med parkering i garaget? Gäller parkeringsbiljetten mellan 9-18? Och vad gäller om man arbetar kväll eller helg nån gång?

Cecilia Hallgren, fastighetssamordnare, svarar:
Parkeringsbiljetten man köper gäller hela dygnet, alltså en biljett per dag alla dagar i veckan.


Jag hörde att högskolan slänger bort alla möbler, bord och stolar när de gör renovering i en avdelning. Stämmer det? Om ja, varför?


Cecilia Hallgren, fastighetssamordnare, svarar:
– Vi slänger inte alla möbler vid renoveringar. De som slängs eller skänks är de som är gamla, slitna och oergonomiska. De som är fullt funktionsdugliga återanvänder vi i huset.

Har du en fråga till Inblick?

Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Text och bild: Erika Danielsson