Huvudmeny
Campus

2018-12-17 08:00

Underlag för att bättre validera kunskaper


Projektet ”Invandrarakademin 2.0” har gett Universitets- och högskolerådet (UHR) underlag till hur högskolan kan arbeta med erkännande av utländsk avslutad akademisk utbildning med ofullständig utbildningsdokumentation. Det är ett av flera projekt i en pilotverksamhet.

Vid Högskolan i Borås drivs tre olika projekt: Valideringsnätverk Väst, Validering inom ingenjörsutbildning samt Invandrarakademin 2.0. Läs mer här.

–  Vi har förberett banan och skapat förutsättningar för ett arbetssätt. Vi har varit en projektgrupp som arbetar i många olika roller med olika kompetens vilket har varit bra. Vi har också fått bra kontakt med Komvux och Arbetsfördelningen, säger Majid Jaffari, studievägledare och projektledare.

Syftet har varit att hitta en varaktig struktur för validering av reell kompetens inom yrkena sjuksköterska, ingenjör, ekonom och bibliotekarie.

Han förklarar att det som exempelvis byggingenjör är en utmaning att visa på kunskaper utan ett examensbevis, men att näringslivet är positivt. Däremot är det svårare med yrken som kräver legitimation t.ex. sjuksköterskor och lärare.

Flera projekt inom pilotverksamhet

Syftet med UHR:s pilotverksamhet är att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. Den är indelad i fyra delprojekt:

1. Information och IT-stöd
2. Riktlinjer, organisation och roller
3. Samverkan mellan lärosäten
4. Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas

Totalt inom pilotverksamheten har 30 projekt genomförts. Högskolan har också varit med i två andra projekt utöver ”Invandrarakademin 2.0”. Ulrika Bernlo, projektledare på Verksamhetsstöd, har varit delaktig i dem.

– Att vi varit med i flera projekt har gett oss ingångar från olika håll. I ett av de andra projekten ("Valideringsnätverk Väst") har vi bland annat tagit fram en stödmanual för de som arbetar med valideringsprocessen, vilken UHR har visat intresse för och troligen kommer vara underlag för en nationell stödmanual.

– Under nästa år kommer en lokal organisation för validering implementeras på högskolan, avslutar hon.

Läs mer

Om valdiering

Om UHR:s pilotverksamhet (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge