Huvudmeny
Vy över biblioteket

Hållbar utveckling i utbildning

Hållbar utveckling är något som blir allt viktigare i både privata och offentliga organisationer och i samhället i stort. Det handlar om att hantera motstridiga krav i en samhällskontext, lokalt och globalt, i nutid och i framtid.

För att studenter ska kunna möta dagens samhällsutmaningar i sina framtida professioner och som samhällsmedborgare är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen.

Diplom och stipendier

Vid Högskolan i Borås delar vi ut tre diplom och stipendium för hållbar utveckling inom utbildning:

  • Diplomering av kurser
  • Stipendier för examensarbeten
  • Stipendium för utvecklingsarbete

Utdelningar av diplom och stipendier hösten 2018

Stipendier till bästa examensarbeten inom hållbar utveckling kommer att delas ut vid Days of Entrepreneurship, preliminärt den 16 oktober. 

Diplomering av kurser och stipendier till utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling, kommer att delas ut den 20 november i samband med det nationella HU2-mötet som högskolan anordnar 20-21 november.

Nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling (HU2) startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Högskolan i Borås årligen återkommande forskningskonferens RoS (Research on Sustainability) kommer att genomföras i anslutning till denna nätverksträff och utgör en integrerad del i konferensen.