Huvudmeny
Representanter för HU-diplomerade kurser våren 2018

Diplomering av kurser

Vid högskolan diplomeras ett antal kurser varje termin. Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering, vilket innebär att kursen bedömts uppfylla fastställda kvalitetskriterier som ska säkerställa att hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursplaner och examinationsmoment.

Diplomering av kurser hösten 2018
Höstens utdelning sker tisdagen den 20 november kl. 12:45-13:00 på plan 4 i Sandgärdet. Varmt välkommen! 
Utdelningen sker i direkt anslutning till den lunch som inleder konferensen HU2.

Övergripande innebär kriterierna att det ska framgå av kursens mål och innehåll att kursen har ett integrerat synsätt på hållbar utveckling och att målen examineras. Det ställs också krav på kritisk reflektion kring hållbar utveckling och dess koppling till utbildningsämnet.

Syftet är att högskolans studenter ska få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera kring, hållbar utveckling i sina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom sitt utbildningsämne. 

Våren 2018 diplomerades tre kurser för att ha integrerat hållbar utveckling (se bilden). Läs nyheten om kurserna.

Symbol för HU-diplomerad kurs

Program innehållande kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling är numera märkta med en symbol för HU-diplomerad kurs.