Huvudmeny
Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om tre år. Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter.

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019

Akademi för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan 2018

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2018

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplaner och uppföljningar 2017-2019

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2018

Tidigare handlingsplaner och uppföljning