Huvudmeny

Rutiner och guider

Dokumenten i miljöledningssystemet används för att visa hur vi ska arbeta med hållbarhet eller för att visa vad vi kommit fram till i vårt arbete.

Rutiner och riktlinjer används för att ha kontroll över verksamhet där risk finns för avvikelser från policy, mål samt lagar och andra krav. Rutiner och riktlinjer används i den dagliga verksamheten och ska därmed vara enkla att hitta och förstå.

Ansvar

Avfall

Avvikelsehantering

Digitala möten

Inköp

Intern revision

Kemikalier

Lagar och krav

Miljöaspekter

Mål och handlingsplaner

Nödlägeshantering

Redovisa hållbarhetsarbete

Tjänsteresor

Bild på ett kollegieblock och penna med en växt som slingrar sig runt blocket