Huvudmeny

Behandling av personuppgifter

Rätt till privatliv och skydd av personuppgifter är två grundläggande rättigheter. En korrekt och säker behandling av personuppgifter är därför viktig och ett krav inom hela högskolans verksamhet. En felaktig behandling av personuppgifter kan skada enskilda, och leda till sanktionsavgifter, skadestånd och förtroendeskada för högskolan. På de här webbsidorna kan du som anställd läsa om hur personuppgifter får behandlas i arbetet. Det finns även mallar och annan praktisk information.

Det finns hjälp att få

Det kan vara svårt att bedöma hur personuppgifter får behandlas. Vid högskolan finns det därför en dataskyddsfunktion bestående av jurist, arkivarie och informationssäkerhetssamordnare som kan hjälpa dig med frågor som rör behandling av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till dataskydd@hb.se.