Huvudmeny

Behandling av personuppgifter

Rätt till privatliv och skydd av personuppgifter är två grundläggande rättigheter. En korrekt behandling av personuppgifter är därför viktig och ett krav inom hela högskolans verksamhet. En felaktig behandling av personuppgifter kan skada enskilda, och leda till sanktionsavgifter, skadestånd och förtroendeskada för Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås har tagit fram ett förslag på nya regler för behandling av personuppgifter vid högskolan som är anpassade efter dataskyddsförordningen som ersätter personuppgiftslagen den 25 maj. På dessa webbsidor beskrivs de viktigaste reglerna och hur du som arbetar vid högskolan ska förhålla dig till dem. Det finns även mallar och annan praktisk information. Reglerna håller för närvarande på att slutbearbetas och bedöms vara beslutade innan sommaren. Vi bedömer inte att det kommer att bli några väsentliga förändringar av reglerna i sak.

Det finns hjälp att få

Det kan vara svårt att bedöma hur personuppgifter får behandlas. Vid högskolan finns det därför en dataskyddsfunktion bestående av jurist, arkivarie och informationssäkerhetssamordnare som kan hjälpa dig med frågor som rör behandling av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss på dataskydd@hb.se.