Informationshantering - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Dokument

Informationshantering

Informationshantering handlar om skapa en god och tydlig struktur för högskolans verksamhetsinformation. Syftet är att säkra allmänhetens rätt att få ta del av allmänna handlingar samt verksamhetens tillgång till korrekt och pålitlig information över tid.

Informationshantering innebär att strukturera, värdera, arkivera och gallra information i enlighet med de lagar, förordningar och interna regelverk som finns på området.

Informationshantering har många beröringspunkter med behandling av personuppgifter samt högskolans arbete med informationssäkerhet.