Huvudmeny

Nit och redlighet

"NOR" - För nit och redlighet i rikets tjänst

Nit och redlighet har en arbetstagare visat om han eller hon har varit anställd hos staten i minst 30 år. Bestämmelserna gäller bara de som i juridisk mening är anställda, det vill säga arbetstagare, och inte de som är uppdragstagare.

Om en arbetstagare är anställd hos flera statliga myndigheter samtidigt kan han eller hon enbart tilldelas NOR hos en av myndigheterna.

Huvudregeln vid beräkning av anställningstid för NOR är att enbart anställning hos statliga myndigheter, inklusive affärsverk samt anställning hos riksdagen eller dess myndigheter räknas. Anställning hos statliga bolag eller stiftelser räknas inte. Har man däremot varit anställd hos ett statligt bolag när detta var ett statligt affärsverk räknas anställningstiden då det var ett affärsverk.

Normalt krävs 30 års anställningstid för att en arbetstagare ska kunna tilldelas NOR, men om arbetstagaren går i pension kan NOR delas ut om arbetstagaren kan räkna 25 års anställningstid vid pensionsavgången.

Den som tilldelas NOR kan välja mellan:

  • Herrarmbandsur eller damarmbandsur av guld
  • Graverat eller slipat konstglas
  • Guldmedalj

Mer information om NOR finns att läsa på Arbetsgivarverkets hemsida (extern länk).