Huvudmeny

Anmälan

Anmälan ska göras när personuppgifter behandlas i så kallat strukturerat material. Strukturerat material är till exempel traditionella dataregister, databaser och system för ärende- och dokumenthantering. Personuppgifter som samlas i excel skulle kunna anses vara strukturerat material, varför även dessa register ska anmälas.

Detta är en förkortad version av anmälan som främst syftar till att initiera en kontakt mellan den som avser att behandla personuppgifter och högskolans personuppgiftsombud. Vid behov kan en mer utförlig anmälan behöva fyllas i. Den mer utförliga anmälan distribueras av högskolans personuppgiftsombud.

För att avgöra om just den av dig tänkta behandlingen kan komma att omfattas av PuL kan du gå igenom en checklista: Checklista

Finner du att din behandling skulle kunna anses omfattas av PuL - fyll i nedan uppgifter, varefter personuppgiftsombudet kommer att kontakta dig för att diskutera den tänkta behandlingen.

Nedan uppgifter kommer att behandlas i en databas som Verksamhetsstödet/Kommunikation samt högskolans personuppgiftsombud har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter om kontaktperson blir sökbar. Sökningar kommer att ske i databasen i samband med hantering av inkomna registerförfrågningar. Personuppgiftsombudet kommer även att använda uppgifterna för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt enligt personuppgiftslagen.