Huvudmeny

Samtyckesblankett

Huvudregel vid behandling av personuppgifter är att de personer vars personuppgifter som ska behandlas har lämnat sitt uttryckliga samtycke.

Ett samtycke måste, enligt personuppgiftslagen (PuL), vara

  • frivilligt
  • särskilt för just den tänkta behandlingen
  • otvetydligt
  • individuellt

Ett samtycke kan lämnas muntligt, genom konkludent handlande eller skriftligt. Det är dock den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att kunna visa att samtycke lämnats, varför det är lämpligt att samtycke sker skriftligt. Skriftligt lämnat samtycke ska diarieföras. Information om detta ska lämnas i samband med att samtycke efterfrågas.

Exempel på samtyckesblankett: Samtyckesblankett