Huvudmeny
Bild på en gammal telefon med snurrplatta

Kontakt

Vill du anmäla att du har ett register över personuppgifter eller har du frågor om personuppgiftslagen?

I det fall du planerar en verksamhet som kommer innefatta behandling av personuppgifter måste bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) beaktas.

Anmälan kan göras via hemsidan: Anmälan

Ta kontakt med högskolans personuppgiftsombud i det fall du har frågor kring tillämpningen av PuL.

Personuppgiftsombud

Åsa Dryselius
Mailadress: asa.dryselius@hb.se
Telefonnummer: 033-435 41 37
Rumsnummer: C810