Huvudmeny

Organisation

Högskolan i Borås består av tre akademier med ett antal sektioner vardera, samt ett samlat Verksamhetsstöd. Chef för myndigheten är rektor Björn Brorström.

Under respektive akademi finns ett antal sektioner dit utbildningsprogrammen är knutna. 

Organisationsskiss

Högskolans organisationsschema (pdf)