Huvudmeny

Ledning

Högskolans verksamhet leds av dess styrelse som har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För verksamhetens ledning närmast under styrelsen ansvarar rektor. Prorektor är ställföreträdare för rektor.