Huvudmeny

Högskolans verksamhetsråd

Högskolans verksamhetsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstagande rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsuppföljning, samverkan och internationalisering.

I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller:

Rektor Björn Brorström leder rådet. Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.