Huvudmeny

Personalansvarsnämnd

Vid varje myndighet skall det finnas en personalansvarsnämnd. Ordförande för nämnden är myndighetens chef. Nämnden består av arbetsgivarföreträdare och personalföreträdare.

De frågor nämnden prövar är följande:

  • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden.
  • disciplinansvar
  • åtalsanmälan
  • avstängning

Ledamöter

Mandatperiod 2016-01-01 till 2018-12-31

  • Björn Brorström, rektor, ordförande
  • Anneli Metso Kjellquist, personalchef Högskolan i Skövde
  • Ronald Pedersen
  • Karin Cardell, förvaltningschef, Verksamhetsstöd
  • Ledamot OFR, personalföreträdare
  • Ledamot Saco-S, personalföreträdare