Huvudmeny

Valnämnden

Valnämnden är en sammanslutning som har en viktig officiell uppgift att fylla men som varken är av beslutande eller rådgivande karaktär.

Inom högskolan finns en möjlighet för anställda att vara representerade i vissa beslutande organ, vilket borgar för ett stort inflytande på verksamheten. Dessa representanter för de anställda ska utses genom val och för att se till att valen genomförs i tid och att de sker i enlighet med gällande bestämmelser finns det en valnämnd på högskolan. Valnämnden styrs av högskolans valföreskrifter.

Ledamöter

Åsa Dryselius, ordförande
Maria Kantvik