Huvudmeny

Ekonomi

Här finns ekonomiska anvisningar och rekommendationer för dig som i någon form arbetar med ekonomi på högskolan.

Manual - Ekonomiadministrativa rutiner

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren

 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap
 • Verkstäder Teknik
 • Forskarskola Resursåtervinning
 • CHSB

Anita Granholm

 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management
 • SIIR
 • Verksamhetsstöd

Lars Björkman

 • Sektionen för textilteknologi
 • Verkstäder textil
 • Forskarskola Textil och mode

Magnus Hessfelt

 • Sektionen för design
 • Polisutbildningen

Josefine Randenius

 • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (förutom Polisutbildningen)

Anna-Lena Johansson

 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin

 • Sektionen för lärarutbildning
 • Sektionen för förskollärarutbildning
 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
 • Sektionen för Informationsteknologi

Eva Hendberg

 • Rektor
 • Nämderna
 • GIO
 • Smart Textiles

Petra Lindberg

 • Science Park