Huvudmeny

Ekonomi

Här finns ekonomiska anvisningar och rekommendationer för dig som i någon form arbetar med ekonomi på högskolan.

Manual - Ekonomiadministrativa rutiner

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren

 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap
 • Forskarskola Resursåtervinning
 • CHSB

Anita Granholm

 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management
 • SIIR
 • Verksamhetsstöd

Lars Björkman

 • Sektionen för textilteknologi
 • Sektionen för design
 • Verkstäder textil
 • Forskarskola Textil och mode

Josefine Randenius

 • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Anna-Lena Johansson

 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin

 • Sektionen för lärarutbildning
 • Sektionen för förskollärarutbildning
 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
 • Sektionen för Informationsteknologi

Eva Hendberg

 • Rektor
 • Nämderna
 • GIO
 • Smart Textiles

Magnus Hessfelt

 • Science Park

Information kundfakturering

Vid kundfakturering ska ifyllt faktureringsunderlag och eventuella bilagor skickas med internposten. Om avtalet redan innehåller motsvarande uppgifter som mallen för faktureringsunderlag kan avtalet utgöra underlag för fakturering. Då behöver inte mallen fyllas i.

Vid normalfallet skickas fakturan till kunden senast tre veckor efter att underlaget har inkommit till avdelningen Ekonomi.

Kontaktpersoner för fakturering är Annika Edvardsson och Maria Herbertsson.

Mall - fakturaunderlag (Excel-fil)

Information leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor hanteras i ett elektroniskt flöde i Agresso. Varje dag importeras skannade fakturor och e-fakturor (format Svefaktura). Fakturorna granskas och motagningsattesteras samt betalattesteras i Agresso.

Fakturaformat
I första hand önskar högskolan att leverantörer ställer ut e-fakturor i Svefaktura-format. Utländska leverantörsfakturor ska skickas som pappersfakturor.

Faktureringsadress
Alla pappersfakturor skickas till:

Högskolan i Borås
501 90 Borås

Beställning
Innan beställning kontrollera högskolans gällande avtal, kontakta upphandlare Pia Blixt vid frågor.

Referenskod
De som beställer en vara eller tjänst ska alltid lämna sin referenskod (signatur) till leverantören.

- Koden ska anges i fältet "Er referens" eller motsvarande på fakturan, ingen annan  information ska anges i det fältet.
- Referenskoden består av 2-4 tecken.
- Om det saknas referenskod på fakturan ska leverantören påminnas om att referenskod ska anges på fakturor ställda till högskolan.

Information till leverantörer
Organisationsnummer: 202100-3138
Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100-31381

Information som ska finnas på fakturan
För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt ska följande information finnas med på fakturan:

-
Korrekt faktureringsadress
-
Referenskod (signatur), 2-4 bokstäver.
-
Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer/VAT
-
Fakturanummer
-
Fakturadatum
-
Förfallodatum och betalningsvillkor
-
Valutakod (om annan än SEK)
-
Totalt fakturabelopp
-
Varans/tjänstens benämning och pris

För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
-
Totalt momsbelopp samt momssats
-
Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
-
Uppgift om F-skattsedel

För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
-
Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod

Ofullständiga fakturor
Om fakturan är ofullständig eller felaktig d.v.s. inte innehåller ovanstående information kan den komma att returneras för komplettering.

30 dagars betalningsvillkor
Högskolan i Borås tillämpar de betalningsvillkor som gäller generellt inom staten dvs 30 dagars kredittid från ankomstdatum. Skulle en faktura bli betald tidigare än 30 dagar innebär det inte att Högskolan i Borås accepterar kortare tid.

Avgifter etc
Högskolan i Borås godtar inte order-, fakturerings-, expeditions- eller påminnelseavgifter. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).