Huvudmeny

Inköp och upphandling

Lagen om offentlig upphandling, (LOU) är den lag som styr all offentlig upphandling i Sverige.

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Konkurrens- och upphandlingsreglerna, främst finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin.
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Lagen om offentlig upphandling (extern länk)