Huvudmeny

Inköp

Vid inköp ska man i första hand undersöka om det finns ett ramavtal med någon leverantör för produkten man ska köpa. Finns ramavtal ska de alltid användas oavsett inköpsvärdet.

I de fall ramavtal saknas och värdet överstiger 586 907 kronor ska högskolans upphandlare kontaktas. Upphandlaren hjälper då till med att genomföra en upphandling.

Om värdet på inköpet är lägre gör akademin/enheten en direktupphandling. 

Inom några områden görs högskolans alla inköp av särskilda avdelningar inom verksamhetsstödet:

IT-utrustning och telefoni - IT

Inredning och kontorsmaterial - Campus och hållbarhet