Huvudmeny

Ramavtal

Vid inköp av varor och tjänster behöver upphandling göras, men i de fall att det det finnas ett så kallat ramavtal kan varor eller tjänster anskaffas utan att en att upphandling behöver göras i varje enskilt fall. Man utnyttjar då ett tidigare upphandlat avtal (ramavtal) och kan direkt beställa (avropa) de varor/tjänster som omfattas av avtalet till tidigare överenskomna priser och villkor.

Ramavtalen är bindande för Högskolan i Borås och skall i enlighet med inköpspolicyn samt den statliga inköpssamordningen följas.

Ofta använda ramavtal

Konferenshotell och kursgårdar (extern länk)
Hotell (extern länk)
Översättningstjänster (Worddokument)
Böcker (pdf)

Samtliga ramavtal (extern länk).