Huvudmeny

Lokalkostnader

Hur beräknas lokalkostnader?

I en del externfinansierade projekt ska lokalkostnader redovisas utifrån faktiska kostnader. I högskolans redovisningsmodell är lokalkostnader en direkt kostnad och ingår inte i påslaget.

Internhyran för år 2016 var 2 613 kr/kvm.

Internhyran för år 2017 är 2 601 kr/kvm.

Internhyran för år 2018 är 2 486 kr/kvm.

Uppgift om aktuell internhyra lämnas av avdelningen Ekonomi.

Timkostnad för tjänsterum beräknas enligt följande:
antal m2 * årskostnad per m2 / årsarbetstid = timkostnad

Exempel

Storlek på tjänsterum: 12 m2
Årskostnad per m2: 2 486 kr
Årsarbetstid: 1 700 timmar

12 * 2 486 / 1 700 = 17,55 kr/timme