Huvudmeny

Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2018 består av följande (för personer över 65 år se separata uppgifter i excel-filen nedan)

  Födda Födda
  1953-1987 1988-senare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,420 %
31,420 %
Statens avtalsförsäkringspremie 11,500 %
11,500 %
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 3,107 %
3,107 %
Kåpan inkl. löneskatt 2,485 %
2,485 %
Kåpan Flex inkl. löneskatt 0,000 %
1,864 %
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085 %
0,085 %
Trygghetstiftelsen 0,300 %
0,300 %
Rådet för partsgemensamt stöd 0,055 %
0,055 %
Lokala utvecklingmedel 0,300 %
0,300 %
   
Summa LKP 49,252 %
51,116 %


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto (excel-fil)

Semesterlönetillägg i % av årslönen

< 30 år 1,027 %
30-39 år 1,137 %
> 39 år 1,283 %

 

Lkp + semesterlönetillägg i % av årslönen 2018

< 30 år
52,66 %
30-39 år
50,94 %
> 39 år
51,16 %

 

Lkp + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2018-2023

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2017 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023
< 30 år
53,62 %
57,46 %
61,39 %
65,43 %
69,56 %
73,80 %
30-39 år
51,89 %
55,68 %
59,58 %
63,57 %
67,66 %
71,85 %
> 39 år
52,11 %
55,91 %
59,81 %
63,80 %
67,90 %
72,09 %

 

Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2016 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Pdf-fil)

Lönekostnadspålägg 2015 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)