Huvudmeny

Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2019 består av följande (för personer över 65 år se separata uppgifter i excel-filen nedan)

  Födda Födda
  1954-1987 1988-senare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,420 %
31,420 %
Statens avtalsförsäkringspremie 13,000 %
13,000 %
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 3,107 %
3,107 %
Kåpan inkl. löneskatt 2,485 %
2,485 %
Kåpan Flex inkl. löneskatt 0,000 %
1,864 %
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085 %
0,085 %
Trygghetstiftelsen 0,300 %
0,300 %
Rådet för partsgemensamt stöd 0,055 %
0,055 %
Lokala utvecklingmedel 0,300 %
0,300 %
   
Summa LKP 50,752 %
52,616 %


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto (Excel)

Semesterlönetillägg i % av årslönen

< 30 år 1,027 %
30-39 år 1,137 %
> 39 år 1,283 %

 

Lkp + semesterlönetillägg i % av årslönen 2019

< 30 år
54,18 %
30-39 år
52,47 %
> 39 år
52,69 %

 

Lkp + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2019-2024

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2018 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024
< 30 år
55,15 %
59,03 %
63,00 %
67,08 %
71,25 %
75,53 %
30-39 år
53,42 %
57,25 %
61,19 %
65,22 %
69,35 %
73,58 %
> 39 år
53,64 %
57,48 %
61,42 %
65,45 %
69,59 %
73,83 %

 

Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp (Word)
Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2016 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Pdf)