Huvudmeny

Påslag

Påslag i form av ett procentpåslag görs på kärnverksamheten för att finansiera högskolans stödverksamhet.

Påslaget består av ett högskolegemensamt påslag och ett enhetsgemensamt påslag. Påslaget varierar från år till år och mellan akademierna. För de enheter som ej ligger på akademi används dDet aktuella påslaget fastställs årligen i samband med budgetprocessen.

Påslaget för de indirekta kostnaderna bokförs automatiskt en gång per månad med hjälp av en trigger i Agresso.

Påslag 2018
Påslag 2017