Huvudmeny

Påslag

Påslag i form av ett procentpåslag görs på kärnverksamheten för att finansiera högskolans stödverksamhet.

Påslaget består av ett högskolegemensamt påslag och ett akademigemensamt påslag. Påslaget varierar från år till år och mellan akademierna. För de enheter som ej ligger på akademi används ett generellt påslag som är ett snitt av de akademigemsnamma påslagen. De aktuella påslagen fastställs årligen av rektor i samband med budgetprocessen.

Påslagen för de indirekta kostnaderna bokförs automatiskt en gång per månad med hjälp av en trigger i Agresso.

Nuvarande påslag:

Påslag 2019

Tidigare års påslag:

Påslag 2018
Påslag 2017