Huvudmeny

Timkostnader

Hur beräknas timkostnader?

I en del externfinansierade projekt sker tidredovisning. Det betyder att de aktiviteter som personalen i projektet har genomfört under en viss period ska redovisas timme för timme.

Utifrån tidredovisningen förs lönekostnader till projektet. Timkostnader beräknas enligt nedan.
Lönekostnadspålägget (lkp) för år 2017 uppgår till 51,111 %, se uppställning.
Semesterlönetillägget är 0,44% av månadslönen för varje betald semesterdag.

Det betyder att semesterlönetillägget per år varierar beroende på åldern på den anställde:

Ålder     Semesterlönetillägg i procent av årslönen
< 30 år 1,027%
30-39 år 1,137%
> 39 år
 
1,283%
 

Timkostnad för lärarpersonal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / årsarbetstid = timkostnad

Årsarbetstiden för lärarpersonal varierar beroende på ålder.

Exempel:

Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 51,111 %
Årsarbetstid: 1 700 timmar

20 000 kr * 12 * 1,01283 * 1,51111 / 1 700 = 240,70 kr/timme

Timkostnad för administrativ/teknisk personal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / årsarbetstid = timkostnad
Årsarbetstiden för administrativ/teknisk personal varierar beroende på ålder och från år till år.

Årsarbetstid
2018 (Excel-fil)
2017 (Excel-fil)
2016 (Excel-fil)
2014 (Excel-fil)

2015 (Excel-fil)

Exempel

Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 51,111 %
Årsarbetstid: 1 760 timmar
20 000 kr * 12 * 1, 01283 * 1,51111 / 1 760 = 208,70 kr/timme