Huvudmeny

Redovisning till finansiär

I de flesta fall ska ett projekt redovisas till finansiären. En del finansiärer kräver förutom slutredovisning även delredovisningar. De flesta finansiärer har särskilda blanketter för redovisning.

Vid projektstart är det viktigt att man går igenom hur redovisningen till finansiär ska gå till. En del finansiärer kräver väldigt omfattande redovisningar vid ett flertal tillfällen under projektets löptid. För att underlätta för andra ekonomer som kan behöva redovisa ett projekt vid tex sjukdomsfrånvaro är det viktigt att projektdokumentationen finns ifylld, samt att så sker även för den redovisning som sker, se Dokumentation av projektredovisning.

Om finansiären inte tillhandahåller en särskild blankett för ekonomisk redovisning kan högskolans mall för redovisning till finansiär användas.

För en del redovisningar krävs revisorsintyg. För mer information se Revisorsintyg.

Samtliga blanketter och underlag som ingår i en ekonomisk redovisning ska lämnas till registrator för arkivering.

Mall för redovisning till finansiär (Excel-fil)

Blankett för tidredovisning i projekt (Excel-fil)

Mall beräkningsunderlag lönekostnader och lokalkostnader (Excel-fil)