Huvudmeny

Anläggningsredovisning

Högskolan har tidigare definierat anläggningstillgångar som tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr.

Inventarier som har ett funktionellt samband med varandra ses som en fungerande enhet och där är det enhetens sammanlagda anskaffningsvärde som räknas och prövas mot beloppsgränsen. Exempel på en fungerande enhet är en datasal, en dator inklusive skärm och tangentbord, möbler i ett rum.

Blanketter

Inventeringsförordnande anläggningar (Excel-fil)