Huvudmeny

Attestordning

Attestordningen anger vilka anställda som har rätt att teckna attest för utbetalning och bokföring. 

Delegering av attesträtt

Delegering av attesträtt sker genom att Blankett för delegering av attesträtt (pdf) fylls i och skrivs under av behörig chef. Blanketten skickas sedan till avdelningen Ekonomi för behandling.

När attesträtten ska upphöra ska mail skickas till ekonomi@hb.se, en kopia av attesträtten skickas då tillbaka till behörig. Datum för upphörandet ska fyllas i och behörig chef ska skriva under. Blanketten sänds åter till avdelningen Ekonomi.

Blanketterna återfinns i arkivet på C6. Aktuella delegationer finns i pärmen ”Attesträtter gällande ” och avslutade finns i pärmen ”Attesträtter avslutade”.