HR-administration

 

Här hittar du information och stöd vad gäller rekrytering av personal och vad du ska tänka på när någon slutar. Här finns även lathundar till Primula och övriga information. Då högskolans webb är uppdelad i olika fokusområden hittar du även information och stöd under sidorna som är riktade för dig som anställd. Se mer på Om min anställning