Huvudmeny

Avslutsrutin

Checklista vid anställnings avslutande

Sista månaden (ansvar: medarbetare)

 • Kontakta registraturet för genomgång av dina öppna ärenden.
 • När du rensar ditt rum tänk på att vissa handlingar bör arkiveras. Ta gärna kontakt med arkivet för rådgivning.

Sista månaden (ansvar: närmaste chef)

 • Förbered hur arbetsuppgifterna ska avslutas eller överföras till nyanställd/övriga anställda.
 • Förbered avtackning av den anställde; bestäm tid, boka lokal, planera ev. avskedsgåva mm.

Sista veckan (ansvar: närmaste chef)

 • Kolla med löneadministratör att avslutet är registrerat i lönesystemet.
 • Anmäl till Campusservice och IT att personen kommer att sluta, gärna via e-post: campusservice@hb.se.
 • Meddela receptionen att anställning upphört, så hjälper de till med att hänvisa telefonen, gärna via e-post: receptionen@hb.se.
 • Kontrollera att arbetsuppgifterna kommer att överföras enligt planerna.
 • Skriv tjänstgöringsbetyg.
 • Gör en avstämning med den anställde om avvecklingen av arbetsuppgifterna, ev. inarbetad tid, eventuell kvarstående semester m.m.
 • Kolla att avtackningen är planerad.
 • Gör en avslutsintervju.
 • Tips på frågor vid avgångssamtal

Sista dagen (ansvar: närmaste chef/handledare)

 • Töm telefonens röstbrevlåda samt radera personligt hälsningsmeddelande i Trio. Om medarbetare har haft mobilsynk i egen telefon, iPad eller annan enhet skall denna koppling tas bort.
 • Återlämna nycklar och passerkort till receptionen, ev betalkort till HR och IT-utrustning och telefon till Campusservice och IT.
 • Skapa ett frånvaromeddelande (semesterregel) i Groupwise där det framgår att medarbetare har slutat eller liknande. E-postkontot stängs automatiskt en månad efter att anställningen upphört.
 • Kolla att arbetsplatsen är avröjd.